Nye arbejdsmetoder – forandringer kræver ledelse

Skiftet fra klassisk vandfaldsmodel til agil udvikling er en stor forandring i måden at tænke IT-projekter på. Det er derfor både et stort organisatorisk skift og en stor arbejdsmæssig forandring for den enkelte medarbejder og leder. Dette må ikke undervurderes. Som beskrevet i indlægget om ledelse af agile teams, er der behov for klar kommunikation […]

Agile teams – kompetencer, forventninger og udfordringer

Når en virksomhed vælger at organisere arbejdet på en ny måde, er det naturligt at kigge på hvilke kompetencer, der er behov for, for at kunne arbejde efter de nye metoder. Som nævnt i et tidligere indlæg, er effektiviteten af et agilt team afhængig af teamets beslutningskompetence. Det stiller krav til ledelsen af disse teams, men […]

Ledelse af agile teams – balancen mellem tillid og kontrol

At lede i en kompleks verden stiller store krav til ledernes evner til at rumme usikkerhed, både egen og medarbejdernes. Jeg vil i dette indlæg komme med input til, hvordan man som leder kan gribe denne udfordring an, og hvad det er vigtigt at have fokus på.   Den røde tråd For de fleste mennesker […]

Er vi agile?

I en verden, hvor øget konkurrence, øget krav til digitalisering og øget regulering presser virksomheder til at levere de rigtige produkter hurtigere, er det naturligt, at organisationer søger efter modeller, som kan hjælpe med at håndtere kompleksiteten, der følger af dette pres. For mange IT-organisationer har svaret været at adoptere agile udviklingsmetoder, i et håb […]