Min baggrund

Som nyuddannet kandidat i softwareudvikling fra ITU, startede jeg som IT-konsulent i finanssektoren. Finanssektoren viste sig at have en god kombination af komplekse forretningsmæssige processer og behov for IT understøttelse, hvilket gav mig et godt grundlag for at lære at omsætte forretningskrav til teknisk komplekse IT-løsninger.

Med tiden skiftede jeg til en mere projektlederorienteret rolle, som i højere grad gav mig mulighed for at bruge mine kompetencer indenfor struktur og planlægning. I denne rolle blev jeg bevidst om, hvilken indflydelse samarbejdet mellem mennesker har på de planer, vi lægger og de IT-systemer, vi udvikler.

Jeg begyndte at interessere mig for de menneskelige aspekter af IT-udvikling, hvilket ledte mig videre til min næste rolle som personaleleder. Jeg var først leder for en mindre gruppe udviklere og efterfølgende for en IT-udviklingsafdeling i et større dansk forsikringsselskab.

Som leder oplevede jeg en stigende frustration over, at jeg til tider følte mig modarbejdet, i situationer, hvor jeg selv følte, at jeg blot havde fokus på fremdrift. Det gav mig lyst til at forstå, hvorfor andre nogen gange oplevede virkeligheden meget anderledes, end jeg selv.

Efter at have været igennem både ledelsestræning og coaching i en længere periode valgte jeg at læse en master i organisationspsykologi i 2016. Organisationspsykologien har givet mig mulighed for at koble mine erfaringer fra arbejdslivet med en teoretisk forståelse af dynamikken i menneskelige relationer.

Min teoretiske forståelse gør mig langt fra i stand til at forstå eller forudsige alle situationer, men det har givet mig en ramme, jeg kan sætte mine oplevelser ind i og derigennem prøve at forstå mig selv og min omverden bedre.