Er vi agile?

I en verden, hvor øget konkurrence, øget krav til digitalisering og øget regulering presser virksomheder til at levere de rigtige produkter hurtigere, er det naturligt, at organisationer søger efter modeller, som kan hjælpe med at håndtere kompleksiteten, der følger af dette pres.

For mange IT-organisationer har svaret været at adoptere agile udviklingsmetoder, i et håb om at levere IT-udvikling hurtigere og mere effektivt. Jeg var også selv stor fortaler for at implementere agile metoder, da jeg som leder af en IT-udviklingsafdeling fik muligheden for at stifte nærmere bekendtskab med rammeværktøjet Scrum. Jeg så det som en mulighed for at få bragt de forretningsmæssige og tekniske ressourcer tættere sammen, og på den måde rydde uhensigtsmæssigheder af vejen tidligere i processen.

Det stærke i agil udvikling er erkendelsen af, at ingen på forhånd kan overskue kompleksiteten i IT-projekter og at beslutninger derfor er nødt til at blive taget efterhånden, som man kommer frem. Den øgede effektivitet kommer, når beslutningerne tages i et team, hvor den nødvendige beslutningskompetence er samlet. Det samme team tager også efterfølgende ansvaret for de beslutninger, der er taget, da de skal stå for vedligeholdelsen af det udviklede.

At arbejde agilt stiller store krav til organisationen, og noget tyder desværre på, at mange virksomheder stadig kæmper med at finde nøglen til at få de agile metoder til at virke – men hvorfor lever alle drømmene ikke helt op til virkeligheden? Hvad er der sket i organisationerne i perioden fra vi tog de første spadestik på at implementere metoderne?

Det satte jeg mig for at undersøge. Jeg har derfor gennem interviews med medarbejdere fra forskellige organisationer, der arbejder med agile udviklingsmetoder, undersøgt, hvad der virker, og ikke mindst ikke virker for dem. Ud fra dette, har jeg sammenholdt fællestræk og analyseret, hvad der kan være grunden til, at disse udfordringer går igen.

Jeg har identificeret tre hovedområder, som jeg vil gennemgå i hvert sit indlæg:

   • Ledelse af agile teams – balancen mellem tillid og kontrol
   • Agile teams – kompetencer, forventninger og udfordringer
   • Nye arbejdsmetoder – forandringer kræver ledelse

  •  

  I de næste tre indlæg vil jeg dykke ned i, hvad der, efter min vurdering, kan være på spil i organisationer, der kæmper med at få de agile metoder til at virke.