Nye arbejdsmetoder – forandringer kræver ledelse

Skiftet fra klassisk vandfaldsmodel til agil udvikling er en stor forandring i måden at tænke IT-projekter på. Det er derfor både et stort organisatorisk skift og en stor arbejdsmæssig forandring for den enkelte medarbejder og leder. Dette må ikke undervurderes. Som beskrevet i indlægget om ledelse af agile teams, er der behov for klar kommunikation af vision og strategi. Dette er særligt vigtigt, når en organisation er i forandring, fordi status quo ikke længere gælder, og medarbejderne derfor har behov for at vide, hvor organisationen er på vej hen. Desuden kan man som leder ikke være sikker på, at det man

Læs mere »

Agile teams – kompetencer, forventninger og udfordringer

Når en virksomhed vælger at organisere arbejdet på en ny måde, er det naturligt at kigge på hvilke kompetencer, der er behov for, for at kunne arbejde efter de nye metoder. Som nævnt i et tidligere indlæg, er effektiviteten af et agilt team afhængig af teamets beslutningskompetence. Det stiller krav til ledelsen af disse teams, men det stiller også krav til de enkelte team medlemmers kompetencer.   Her er det naturligt at kigge på, om de faglige kompetencer er på plads, for at teamet kan løse de opgaver, de forventes at løse, men det er mindst lige så vigtigt at kigge på de

Læs mere »

Ledelse af agile teams – balancen mellem tillid og kontrol

At lede i en kompleks verden stiller store krav til ledernes evner til at rumme usikkerhed, både egen og medarbejdernes. Jeg vil i dette indlæg komme med input til, hvordan man som leder kan gribe denne udfordring an, og hvad det er vigtigt at have fokus på.   Den røde tråd For de fleste mennesker er det naturligt at møde usikkerhed med et forsøg på at kontrollere den. Det gør vi igennem planer og metoder, som får os til at føle, at vi får kontrollen tilbage. Udfordringen er, at komplekse problemstillinger i sagens natur er komplekse, og det er derfor svært

Læs mere »

Er vi agile?

I en verden, hvor øget konkurrence, øget krav til digitalisering og øget regulering presser virksomheder til at levere de rigtige produkter hurtigere, er det naturligt, at organisationer søger efter modeller, som kan hjælpe med at håndtere kompleksiteten, der følger af dette pres. For mange IT-organisationer har svaret været at adoptere agile udviklingsmetoder, i et håb om at levere IT-udvikling hurtigere og mere effektivt. Jeg var også selv stor fortaler for at implementere agile metoder, da jeg som leder af en IT-udviklingsafdeling fik muligheden for at stifte nærmere bekendtskab med rammeværktøjet Scrum. Jeg så det som en mulighed for at få bragt

Læs mere »

Nye arbejdsmetoder – forandringer kræver ledelse

Skiftet fra klassisk vandfaldsmodel til agil udvikling er en stor forandring i måden at tænke IT-projekter på. Det er derfor både et stort organisatorisk skift og en stor arbejdsmæssig forandring for den enkelte medarbejder og leder. Dette må ikke undervurderes. Som beskrevet i indlægget om ledelse af agile teams, er der behov for klar kommunikation

Læs mere »

Agile teams – kompetencer, forventninger og udfordringer

Når en virksomhed vælger at organisere arbejdet på en ny måde, er det naturligt at kigge på hvilke kompetencer, der er behov for, for at kunne arbejde efter de nye metoder. Som nævnt i et tidligere indlæg, er effektiviteten af et agilt team afhængig af teamets beslutningskompetence. Det stiller krav til ledelsen af disse teams, men

Læs mere »

Ledelse af agile teams – balancen mellem tillid og kontrol

At lede i en kompleks verden stiller store krav til ledernes evner til at rumme usikkerhed, både egen og medarbejdernes. Jeg vil i dette indlæg komme med input til, hvordan man som leder kan gribe denne udfordring an, og hvad det er vigtigt at have fokus på.   Den røde tråd For de fleste mennesker

Læs mere »

Er vi agile?

I en verden, hvor øget konkurrence, øget krav til digitalisering og øget regulering presser virksomheder til at levere de rigtige produkter hurtigere, er det naturligt, at organisationer søger efter modeller, som kan hjælpe med at håndtere kompleksiteten, der følger af dette pres. For mange IT-organisationer har svaret været at adoptere agile udviklingsmetoder, i et håb

Læs mere »