Rebekka Andersen

Kompleksiteten vokser i de fleste virksomheder som resultat af større konkurrence, behov for digitalisering og øget regulering. Denne kompleksitet skal rummes i vores IT-afdelinger, som skal omsætte kompleksiteten til vedligeholdelses-venlige systemer, som er intuitive og nemme at bruge for kunder og medarbejdere. Det stiller store krav til både ledere og medarbejdere.

Jeg hjælper ledere og medarbejdere med at belyse de problemstillinger, der opstår, når man udvikler IT-systemer i komplekse organisationer. Min erfaring som udvikler, konsulent og leder i IT-branchen, sammen med min teoretiske og praktiske viden om organisationspsykologi, hjælper mig til at se IT-organisationer fra flere vinkler.

Jeg arbejder med grupper, organisationer i sin helhed og individuelt med ledere og medarbejdere.

Hvordan arbejder jeg?

Jeg tager altid udgangspunkt i de mennesker jeg arbejder sammen med og den organisation de arbejder i. Alt afhængig af jeres specifikke behov, tilbyder jeg:

Jeg forholder mig åbent og nysgerrigt til den givne opgave og bruger dette, i samarbejde med jer, til at belyse problemstillinger fra forskellige vinkler. I forløbene kan vi gøre brug af flere forskellige arbejdsmetoder f.eks. visualisering igennem diagrammer og tegninger, billedanalyse og observation i arbejdssituationer.

Jeg begynder altid med en indledende samtale, hvor vi sammen kan afgøre hvad der er den bedste fremgangsmåde.

Nye arbejdsmetoder – forandringer kræver ledelse

Skiftet fra klassisk vandfaldsmodel til agil udvikling er en stor forandring i måden at tænke IT-projekter på. Det er derfor både et stort organisatorisk skift og en stor arbejdsmæssig forandring for den enkelte medarbejder og leder. Dette må ikke undervurderes. Som beskrevet i indlægget om ledelse af agile teams, er

Læs mere »

Agile teams – kompetencer, forventninger og udfordringer

Når en virksomhed vælger at organisere arbejdet på en ny måde, er det naturligt at kigge på hvilke kompetencer, der er behov for, for at kunne arbejde efter de nye metoder. Som nævnt i et tidligere indlæg, er effektiviteten af et agilt team afhængig af teamets beslutningskompetence. Det stiller krav til

Læs mere »